Program

Programmet uppdateras fortlöpande, det färdiga programmet publiceras till hösten. Några programpunkter som är klara: 

6 november

  • Alkohol, graviditet och spädbarns hälsa – mekanismer och evidensläge
  • Unikt samarbete mellan mödra- och barnhälsovård där barn som blivit exponerade för alkohol och/eller illegala droger utreds och följs upp
  • Om föräldraskap för barn som vuxit upp med missbrukande föräldrar
  • Prevalens för FASD i Sverige, Norden och världen
  • Presentation av Nordens enda kompetenscentrum för barn och unga som exponerats för alkohol och droger under fostertiden
  • Att leva med alkoholrelaterade fosterskador i ett livstidsperspektiv, personliga erfarenheter

7 november
 Utredning och diagnosticering av barn med fosterskador av alkohol.
Programmet innehåller bland annat:

  • Etiska aspekter och ”det svåra samtalet”
  • Diagnossystem – vilket, varför och hur?
  • 4-digit diagnostic code – ett kartläggningsverktyg för kognitiv/neuropsykologisk utredning
  • Praktisk övning i 4-digit code

Hela dagen leds av Jon Skranes, Professor dr med, specialist och överläkare inom barnsjukdomar och Gro CC Løhaugen, PhD, neuropsykolog och verksamhetsansvarig för Regional Kompetansetjeneste – Medfødte Russkader Helse Sør-Øst.


Välkommen!

Arrangör