Program


Registrering och fika

30min

Välkomna

Katarina Wittgard, FAS-föreningens grundare. 
Kort presentation av FAS-föreningen, dagens moderator, konferensprogrammet och övrig praktisk information.

Read more
20min

Invigningstal

Ann-Britt Thulin, f.d. utredare vid Socialstyrelsen.

Read more
20min

Alkohol, graviditet och spädbarns hälsa – mekanismer och evidensläge

Frida Dangardt, docent i klinisk fysiologi och överläkare vid Barnhjärtcentrum på Drottning Silvias barnsjukhus.

Read more
40min

Paus

30min

Alkohol, graviditet och spädbarns hälsa – mekanismer och evidensläge forts.

Frida Dangardt, docent i klinisk fysiologi och överläkare vid Barnhjärtcentrum på Drottning Silvias barnsjukhus.

Read more
30min

Skademekanismer vid alkoholexponering under fosterlivet

Ihsan Sarman, neonatolog, f.d. barnöverläkare Sachsska barnsjukhuset.

Read more
40min

Lunch

60min

Fetalt alkoholsyndrom i Sverige idag. Vad vet vi? Vad kan vi? Vad gör vi? Fem perspektiv

Översikt - historik, teratologi och epidemiologi
Magnus Landgren, docent och barnneurolog.

Psykologens utredning - utvecklingsneurologi och neuropsykiatri
Leif Svensson, neuropsykolog.

Paus 

Ett nyckelorgan med ett nyckelhål

Eva Aring, docent i klinisk neurovetenskap.

FAS, nosologi och förlopp till vuxen ålder
Valdemar Landgren, medicine doktor och ST-läkare i psykiatri.

Beskrivning av en svensk kohort utredd på barnmottagning
Teodor Poignant, ST-läkare vuxenpsykiatri.

Read more
130min

Hur gick det för de alkoholskadade barnen?

Jenny Rangmar, fil. dr, psykologi.

Read more
30min

Paus

20min

Presentation av Nordens enda kompetenscentrum för barn och unga som exponerats för alkohol och droger under fostertiden

Presentation av kliniken RK-MR (Regional Kompetansetjeneste – Medfødte Russkader Helse Sør-Øst) och arbetet med samt riktlinjer för FAS i Norge.

Jon Skranes, Professor dr med, specialist och överläkare inom barnsjukdomar. 
Gro CC Løhaugen, PhD, neuropsykolog och verksamhetsansvarig för RK-MR.

Read more
30min

Föräldrapanel

Annika Andersson, förälder.
Ann Ahlzén Wikberg
, förälder.
Theresa Millqvist
, förälder.

Read more
30min

Avslut

Konferensens första dag avslutas.
Övernattning inkl. gemensam middag för deltagare som även är med dag 2. 

Read more


Välkomna

Hela dagen leds av Jon Skranes, Professor dr med, specialist och överläkare inom barnsjukdomar och Gro CC Løhaugen, PhD, neuropsykolog och verksamhetsansvarig för Regional Kompetansetjeneste – Medfødte Russkader Helse Sør-Øst.

Read more

Etiska aspekter och "det svåra samtalet". Diagnossystem - vilket, varför och hur.

70min

Paus

30min

Diagnostiskt system - vilket, varför och hur. Kognitiv/neuropsykologisk bedömning och kartläggningsverktyg.

70min

Lunch

60min

Praktisk övning

60min

Paus

20min

Åtgärder Regleringssvårigheter (inkl. sömn), kognitiva/neuropsykologiska/beteendeutmaningar och adaptiva färdigheter

Inkl. paus.

Read more
100min

Avslut

Konferensens andra dag avslutas.

Efter konferensen finns Jon och Gro tillgängliga för att boka vägledning i att använda diagnosmetoden 4-digit code via videosamtal. 

Read more

Arrangör