Anmäl dig

14 november 09:00 - 16:30Stockholm & digitalt

En nationell konferens
om FAS/FASD

Välkommen till en heldagskonferens om alkoholrelaterade fosterskador, FAS/FASD den 14 november i Stockholm och digitalt. Konferensen är kostnadsfri.

Här finns föreläsarnas presentationsbilder att ladda ner.

Konferensen vänder sig i första hand till dig som är läkare eller psykolog och kliniskt verksam inom barnmedicin, barnneuropsykiatri och barnneuropsykologi, men även du som arbetar inom närliggande professioner är välkommen att delta. 

Fokus FAS 2 är delvis en uppföljning av den första svenska FASD-konferensen, men programmet vänder sig också till dig som missade Fokus FAS 1 och behöver grundläggande kunskap om alkoholrelaterade fosterskador och dess livslånga konsekvenser.

Programmet innefattar teman som fosterutveckling, alkoholens påverkan på hjärnan samt prevalens i Sverige och internationellt. Aktuella forskningsstudier presenteras men även samhälls- och föräldraperspektiv lyfts fram. Fokus FAS är även ett tillfälle för deltagare på plats att utbyta erfarenheter och knyta kontakter med några av de främsta forskarna och klinikerna inom fältet.

Huvudtalare
Professor Raja Mukhjerjee, England
Docent Frida Dangardt, Göteborg

Bekräftade föreläsare
Magnus Landgren, Docent
Jenny Rangmar, Fil.dr psykologi
Niina-Maria Nissinen, Doktorand
Leif Svensson, Neurospykolog
Marita Andersson Grönlund, Professor
David Karlsson, Läkarstudent
Milan Bojanic, Familjehemsförälder
Elisabeth Sens, Representant för vuxna med FASD
Jessica Mattsson, Adoptivförälder

Invigningstal
Marie Risbeck, Enhetschef Folkhälsomyndigheten

Moderator
Emma Frans, doktor i medicinsk epidemiologi

Konferensen är kostnadsfri. Antalet platser för att delta i Stockholm är begränsat, först till kvarn gäller. Vid utebliven fysisk närvaro debiteras konferensavgift med 1500 kr.

En rapport från Sveriges första konferens om FAS/FASD, Fokus FAS som genomfördes 9-10 februari 2023 finns att se här.

Anmäl dig

Om konferensen

Fokus FAS 2 är kostnadsfri och riktar sig i första hand till läkare, psykologer och andra som är kliniskt verksamma inom hälso- och sjukvård för barn. Programmet består bland annat av föreläsningar om alkoholrelaterade fosterskador ur ett rent medicinskt perspektiv, men innehåller även presentationer av viktiga forskningsområden i Sverige samt fallbeskrivningar. Se konferensprogrammet här.

Konferensen hålls på Nordic Light Hotel i centrala Stockholm och sänds även digitalt.  Vid deltagande på plats bjuder FAS-föreningen på fikor, lunch och konferensmiddag.

Om du har anmält dig men fått förhinder, meddela detta omgående. En konferensavgift om 1500 kronor per plats tas ut vid no-show. Digitalt deltagande omfattas inte av no-show avgiften.


Anmäl dig

Föreläsare

Raja Mukherjee
Professor

Professor Raja Mukherjee är psykiater, specialist på vuxna med inlärningssvårigheter, vid Surrey and Border's Partnership NHS Foundation Trust, en delvis självständig enhet inom National Health Service i England. Han leder också UK National FASD Clinic, den enda specialistkliniken i England som även utreder vuxna med FASD, vilken han startade 2009.

Professor Mukherjee disputerade i ämnet fetalt alkoholsyndrom 2014. Han har agerat som rådgivare i ämnet FASD åt bland annat styrelsen för British Medical Association, The Department of Health och WHO. Raja Mukherjee arbetar även ideellt som medicinsk rådgivare till olika välgörenhetsorganisationer för FASD, både i Storbritannien och internationellt. År 2021 utsågs han till hedersprofessor vid University of Salford för sitt arbete med FASD.

Läs mer om Raja >>

Läs mer

FASD in a wider neurodevelopmental context, lessons from the UK

Frida Dangardt
Docent i klinisk fysiologi och överläkare vid Barnhjärtcentrum, Drottning Silvias barnsjukhus


Frida Dangardt är docent och överläkare vid Barnhjärtcentrum på Drottning Silvias barnsjukhus samt ansvarig för alkoholområdet inom regionalt programområde Levnadsvanor i VGR. Hon sitter dessutom med i den expertgrupp som på uppdrag av bl.a. Svensk Förening för Allmänmedicin, Svensk Sjuksköteskeförening, Svenska Barnmorskeförbundet, IOGT-NTO och CERA (Centrum för utbildning och forskning kring riskbruk, missbruk och beroende vid Göteborgs Univerrsitet) tar fram den årliga forskningsrapporten "Alkoholen och samhället".

Läs rapporten från 2020 >>  

Läs mer

Alkohol, graviditet och spädbarns hälsa – mekanismer och evidensläge

Marie Risbeck
Enhetschef, enheten för alkoholprevention på Folkhälsomyndigheten

Marie Risbeck håller i konferensens invigningstal. Marie har arbetat med ANDTS-frågor och folkhälsa på nationella nivå sedan 2006. Hon ansvarar för Folkhälsomyndighetens samlade uppgifter inom alkoholområdet sedan mars 2017.

Läs mer

Invigningstal

Barns livsvillkor – ett centralt område för en god och jämlik hälsa

Read more

Magnus Landgren
Docent, barnneurolog

Magnus Landgren är barnneurolog och har sedan början av 1990-talet varit verksam som överläkare och chefsläkare vid flera enheter för barnmedicin och barnhabilitering inom Västra Götalandsregionen. Intresset för neuropsykiatriska symtomdiagnoser var det som ledde vidare till intresset för en av orsakerna till symtomen; skador av alkohol under fostertiden.
Läs mer om Magnus >>
  

Läs mer

Översikt - historik, teratologi, epidemiologi och förlopp till vuxen ålder

Marita Andersson Grönlund
Professor i medicinsk vetenskap

Marita Andersson Grönlund, professor i medicinsk vetenskap med inriktning mot oftalmologi, forskar framför allt om synen hos för tidigt födda barn kopplat till risken för bland annat hjärtkärlsjukdomar senare i livet.  Alkoholexponering under fostertiden kan ge upphov till olika typer av ögonförändringar och Marita har bedrivit ledande forskning inom fältet under flera decennier.

Marita  har även lång erfarenhet av ledande befattningar som läkare och forskare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Hon är nu sedan vårterminen 2022 också programansvarig för Läkarprogrammet vid Örebro universitet.

Läs mer om Marita och se hennes senast publicerade artiklar >>

Läs mer

Ögon och synfunktion hos barn och ungdomar med FASD

Jenny Rangmar
Fil. dr, psykologi

Jenny Rangmar berättar om sin forskning som handlar om vuxna personer med fetalt alkoholsyndrom (FAS). Genom att följa upp personer med FAS i vuxen ålder, som deltog i forskningsstudier som barn, blev det tydligt att alkoholexponering under fostertiden kan ge livslånga svårigheter för de som drabbas. I den här presentationen kommer Jenny Rangmar bland annat att berätta om vilken betydelse en diagnos kan ha för hur det går i livet för personer med FASD. 

Jenny Rangmar har tillsammans med barnläkaren Ihsan Sarman skrivit boken Medfödda alkoholskador hos barn – om FAS och FASD

Läs mer om Jenny >>

Läs mer

Hur gick det för de alkoholskadade barnen?

Niina-Maria Nissinen
Doktorand

Niina-Maria Nissinen är doktorand vid Tammerfors universitet i Finland. I sin forskning fokuserar Niina-Maria på sekundära funktionshinder bland ungdomar med prenatal exponering för alkohol och droger samt på negativa barndomsupplevelser påverkan på sekundära funktionshinder. Utöver sitt forskningsarbete har Niina-Maria varit involverad i två projekt som leds av Nordens välfärdscenter, "Användning av alkohol och andra substanser under graviditeten – i ett nordiskt perspektiv" och "Stöd och uppföljning för barn utsatta för alkohol och droger före födseln – i ett nordiskt perspektiv". Dessa projekt ger en översiktsbild gällande alkoholanvändning bland gravida kvinnor i de nordiska länderna och praxis relaterad till detta, samt rekommendationer för stöd till barn och familjer som drabbats av prenatal exponering för alkohol i nordisk kontext.

Läs mer

Prenatal substance exposure, secondary disabilities and Nordic FASD collaboration

David Karlsson
Läkarstudent

Arbetar för närvarande med examensarbetet där han medverkar i en pilotstudie om prevalensen för FASD på åtta skolor i Västsverige och kommer presentera studiens resultat hittills. David har ett intresse för psykiatri och framför allt NPF-diagnoser hos barn.  David har gjort största delen av sin VFU på Skaraborgs sjukhus i Skövde och jobbar ibland på medicinkliniken där.

Läs mer

FASD-prevalens i Sverige - en pilotstudie

Elisabeth Sens
Representant för vuxna med FASD

Alla dessa fyrkanter som jag inte passar in i

Läs mer

Att leva med FAS/FASD

Ett samtal tillsammans med personer med egen erfarenhet av FAS/FASD.

Vikten av tidiga insatser ur ett större och längre perspektiv
Milan Bojanic, familjehemsförälder

Alla dessa fyrkanter som jag inte passar in i
Elisabeth Sens, representant för vuxna med FASD

Att pusha lagom och förbereda för vuxenlivet
Jessica Mattsson, adoptivförälder

Read more

Milan Bojanic
Familjehemsförälder

Vikten av tidiga insatser ur ett större och längre perspektiv

Läs mer

Att leva med FAS/FASD

Ett samtal tillsammans med personer med egen erfarenhet av FAS/FASD.

Vikten av tidiga insatser ur ett större och längre perspektiv
Milan Bojanic, familjehemsförälder

Alla dessa fyrkanter som jag inte passar in i
Elisabeth Sens, representant för vuxna med FASD

Att pusha lagom och förbereda för vuxenlivet
Jessica Mattsson, adoptivförälder

Read more

Jessica Mattsson
Adoptivförälder

Att pusha lagom och förbereda för vuxenlivet

Läs mer

Att leva med FAS/FASD

Ett samtal tillsammans med personer med egen erfarenhet av FAS/FASD.

Vikten av tidiga insatser ur ett större och längre perspektiv
Milan Bojanic, familjehemsförälder

Alla dessa fyrkanter som jag inte passar in i
Elisabeth Sens, representant för vuxna med FASD

Att pusha lagom och förbereda för vuxenlivet
Jessica Mattsson, adoptivförälder

Read more

Arrangör