9 - 10 februariÅgrenska & digitalt

Den första svenska
FAS-konferensen

Välkommen till två lärorika dagar om alkoholrelaterade fosterskador, FAS/FASD. Alkoholexponering i fosterlivet skadar hjärnans utveckling och ger även upphov till olika organskador. Bland kända orsaker till intellektuell funktionsnedsättning hos barn i västvärlden är fosterskador av alkohol den enskilt vanligaste. Fetala alkoholspektrumstörningar, FASD, är ett samlingsbegrepp. Tillstånd inom FASD är livslånga. Uppskattningsvis drabbas 1000 barn i Sverige årligen.

Under två dagar erbjuder FAS-föreningen dig som är barnläkare eller barnpsykolog att utöka din kunskap om fosterskador av alkohol och dess livslånga konsekvenser för den enskilda individen. Bland annat behandlas hur tillstånden kan kännas igen, utredas och diagnosticeras. Konferensen vänder sig i första hand till kliniskt verksamma inom barnmedicin, barnneuropsykiatri och barnneuropsykologi. 

Konferensen är kostnadsfri och uppdelad i två dagar
Båda dagarna är förlagda till Ågrenska, ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd/diagnoser och andra funktionsnedsättningar, beläget utanför Göteborg.  Konferensen är kostnadsfri, mat ingår samt logi för dem som är med båda dagarna. Det kommer även att vara möjligt att delta via Zoom den första dagen. 

Dag 1 riktar sig till läkare och psykologer, främst verksamma inom pediatrik, barnneuropsykiatri samt barnneuropsykologi och närliggande områden. Fosterutveckling, alkoholens påverkan på hjärnan, alkoholskador i ett livstidsperspektiv samt prevalens är några områden som kommer att belysas. Viktiga forskningsområden i Sverige presenteras, bland annat alkoholskador hos adoptivbarn, ögonförändringar och vuxna med FAS. Alkoholrelaterade fosterskador sätts även in i ett samhälls- och föräldraperspektiv. Deltagarantalet är begränsat men i mån av plats kan även andra yrkeskategorier delta. Dag 1 kommer även att sändas digitalt. 

Dag 2 riktar sig endast till läkare och psykologer och är bara öppen för deltagande på plats. Dagen ger en inblick i diagnosmetoden “4-digit code”, som används sedan 2014 på bland annat Skandinaviens enda resurscentrum för barn med prenatal alkohol- eller drogexponering vid Sørlandet Sykehus, Arendal, Norge. För att vara med under dag 2  krävs att man deltagit fysiskt under dag 1. För deltagare som är med båda dagarna ingår logi.  

Fullständigt program släpps i början på december
Konferensinformation kommer att förmedlas löpande. Anmäl ditt intresse för att inte missa uppdateringar av det preliminära programmet eller viktiga datum.

Läs mer om FAS >>

Om konferensen

Konferensen är kostnadsfri och riktar sig i första hand till läkare, psykologer och andra som är kliniskt verksamma inom hälso- och sjukvård för barn. Programmet består bland annat av föreläsningar om alkoholrelaterade fosterskador ur ett rent medicinskt perspektiv, men innehåller även presentationer av viktiga forskningsområden i Sverige samt fallbeskrivningar.

Dag två ägnas helt åt utredning och diagnosticering av barn som varit exponerade för alkohol.  FAS-föreningen står för alla måltider och även logi för deltagare som är med båda dagarna.

Fullständigt program släpps i slutet av november, fram till dess kan du anmäla ditt intresse. Först när programmet släpps är det möjligt att anmäla sitt deltagande på konferensen. Konferensen hålls på Ågrenska, ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta hälsotillstånd/diagnoser och andra funktionsnedsättningar beläget på Lilla Amundön utanför Göteborg. Läs mer här >>

Föreläsare

Magnus Landgren
Docent och barnneurolog

Magnus Landgren är barnneurolog och har sedan början av 1990-talet varit verksam som överläkare och chefsläkare vid flera enheter för barnmedicin och barnhabilitering inom Västra Götalandsregionen. Intresset för neuropsykiatriska symtomdiagnoser var det som ledde vidare till intresset för en av orsakerna till symtomen; skador av alkohol under fostertiden.
Läs mer om Magnus >>

Läs mer

Leif Svensson
Neuropsykolog

Har sedan mitten av 1980-talet arbetat med utredning av barn och ungdomar inom BVC, skola, barn- och ungdomsmedicin samt neuropsykiatriska utredningsteam inom Västra götalandsregionen. Har i samarbete med Psykologiförlaget AB arbetat fram svenska versioner av flera kognitiva utredningsinstrument samt utbildning och handledning i samband med dessa. Sedan drygt 20 år har Leif arbetat inom forskningsprojekt rörande fetalt alkoholspektrum. Det började med en studie som initierades av professor Kerstin Strömland, den kom att kallas Adoptionsstudien. Sedan har det fortsatt med en 15-årsuppföljning av adoptionstudien, en elevhälsostudie som delvis undersöker förekomsten av FASD bland barn i årkurs 4 samt en pågående klinikstudie innehållande barn som vi utrett inom Barn- och Ungdomsmedicin, Skaraborgs sjukhus, utifrån misstanke om FASD. Vårt forskningsteam har haft nära samarbete med Dr Phil May och hans forskningsteam både i Kannapolis, North Carolina , USA samt i Kapstaden, Sydafrika avseende utförande av prevalensforskning.

Läs mer

Eva Aring
Docent inom klinisk neurovetenskap

Eva Aring är docent inom klinisk neurovetenskap med inriktning mot oftalmologi/ortoptik och forskar framför allt om synen och ögonmotoriken hos barn. Som forskare är Eva Aring delaktig i flera forskargrupper som studerar synsystemets utveckling efter påverkan under och efter graviditet.

Eva Aring har lång erfarenhet av både ledande befattningar och som ortoptist och forskare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Den kliniska verksamheten har huvudsakligen bedrivits på barnögonmottagningen på Drottning Silvias Sjukhus i Göteborg. Hon är nu sedan höstterminen 2021 involverad i den skandinaviska ortoptistutbildningen vid Göteborgs universitet.

Se Evas senast publicerade artiklar >>

Läs mer

Teodor Poignant
ST-läkare

Teodor Poignant är ST-läkare i vuxenpsykiatri vid Skaraborgs sjukhus och bedriver sitt forskningsarbete inom specialisttjänstgöringen i Magnus Landgrens forskningsprojekt om FAS.

Läs mer

Gro CC Løhaugen
PhD, neuropsykolog, verksamhetsansvarig för Regional Kompetansetjeneste – Medfødte Russkader Helse Sør-Øst

Gro CC Løhaugen är specialist i klinisk psykologi, neuropsykolog och chef för Regional Kompetansetjeneste – Medfødte Russkader (RK-MR), Helse Sør-Øst ved Sørlandet sykehus i Arendal. 2011 avslutade Gro CC Løhaugen sitt doktorandarbete i ett forskningsprojekt som handlar om långtidsuppföljning av barn med låg födelsevikt, vid institutionen för laboratoriemedicin, barn- och kvinnosjukdomar, medicinska fakulteten, NTNU, Trondheim. Hon har lång erfarenhet av tvärvetenskapligt arbete med barn som exponeras för droger i livmodern. 
Läs mer om Gro >>

Läs mer

Jon Skranes
Professor dr med, specialist och överläkare inom barnsjukdomar

Jon Skranes är chef för Habiliteringstjänsten för barn och unga (HABU) och överläkare inom Regional Kompetansetjeneste - Medfødte Russkader Helse Sør-Øst, Barne- og Ungdomsavdelingen vid Sørlandet sykehus i Arendal. Han är adjungerad professor vid Institutionen för klinisk och molekylär medicin, fakulteten för medicin och hälsovetenskap, Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet (NTNU) i Trondheim. Skranes forskningsarbete är kopplat till påverkad tidig hjärnutveckling hos neonatala riskbarn, särskilt barn födda för tidigt och barn med misstänkt medfödd drogskada.
Läs mer om Jon >>

Läs mer

Frida Dangardt
docent i klinisk fysiologi och överläkare vid Barnhjärtcentrum på Drottning Silvias barnsjukhus

Frida är docent och överläkare vid Barnhjärtcentrum på Drottning Silvias barnsjukhus samt ansvarig för alkoholområdet inom regionalt programområde Levnadsvanor i VGR. Hon sitter dessutom med i den expertgrupp som på uppdrag av bl.a. Svensk Förening för Allmänmedicin, Svensk Sjuksköteskeförening, Svenska Barnmorskeförbundet, IOGT-NTO och CERA (Centrum för utbildning och forskning kring riskbruk, missbruk och beroende vid Göteborgs Univerrsitet) tar fram den årliga forskningsrapporten "Alkoholen och samhället".

Läs rapporten från 2020 >>

Läs mer

Ihsan Sarman
neonatolog, f.d. barnöverläkare Sachsska barnsjukhuset

Ihsan Sarman har som barnläkare och tidigare överläkare vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset arbetat med nyfödda och för tidigt födda barn under hela sitt yrkesliv. Han var även initiativtagare och verksamhetsansvarig för Rosenlunds barnhälsovårdsteam i Stockholm, en enhet för barn till föräldrar med alkohol- och/eller drogberoende som öppnade i mars 2014 och dit han fortfarande är knuten efter pensioneringen.

Lär mer om Ihsan >>

Läs mer

Jenny Rangmar
fil. dr, psykologi

Jenny Rangmar är forskare, fil. dr i psykologi. Hennes avhandling handlar om vuxna personer med fetalt alkoholsyndrom (FAS) som visar att alkoholexponering under fostertiden kan ge livslånga svårigheter för de som drabbas. Jenny har tillsammans med barnläkaren Ihsan Sarman skrivit boken Medfödda alkoholskador hos barn – om FAS och FASD. Boken handlar om medfödda skador av alkohol och svårigheterna som de ger hos barn och vuxna. I sin presentation kommer Jenny Rangmar att berätta om det och om vilken betydelse en diagnos kan ha för hur det går i livet för drabbade personer.

Läs mer om Jenny >>

Läs mer

Annika Andersson
Förälder

Läs mer

Ann Ahlzén Wikberg
Förälder

Läs mer

Theresa Millqvist
Förälder

Läs mer

Arrangör