6-7 novemberClarion Hotel Malmö Live (och digitalt)

FOKUS FAS 2024

Fosterskador av alkohol och droger i ett livstidsperspektiv – Konsekvenser och insatser för barn, föräldrar och samhälle.


Den tredje nationella konferensen om alkohol- och drogrelaterade fosterskador arrangeras 6-7 november i Malmö. Första dagen sänds även digitalt. Konferensen är kostnadsfri.  

Årets Fokus FAS har ett bredare perspektiv än föregående konferenser och belyser även exponering för andra fosterskadande substanser och dess konsekvenser för individen och samhället. Bland annat presenteras ett nytt och unikt samarbete mellan mödra- och barnhälsovård inom ramen för Beroendecentrum i Region Stockholm. 

Barnmorskor, sjuksköterskor, psykologer, barnläkare, gynekologer, psykiater, kuratorer och fysioterapeuter arbetar i team med såväl blivande föräldrar som har beroendeproblematik, som familjer med späda barn. De barn som blivit exponerade för alkohol och/eller illegala droger utreds och kan följas ända upp till skolåldern. 

Fokus FAS vänder sig i första hand till dig som är läkare eller psykolog och kliniskt verksam inom exempelvis barnmedicin, barnneuropsykiatri och barnneuropsykologi.  Även du som arbetar inom närliggande professioner kan ha stort utbyte av denna konferens och är välkommen att anmäla dig.

Datum:
6-7 november 2024 
Plats
: Malmö. Första dagen sänds även digitalt.

Bekräftade föreläsare

Frida Dangardt, docent i klinisk fysiologi och överläkare vid Barnhjärtcentrum, Drottning Silvias barnsjukhus, Göteborg

Gro CC Løhaugen, PhD, neuropsykolog, chef för Regional Kompetansetjeneste – Medfødte Russkader Helse Sør-Øst, Norge

Jon Skranes, pediatriker och överläkare vid Barne- og Ungdomsavdelingen, Sørlandet sykehus, Arendal, Norge 

Marita Andersson Grönlund, professor i medicinsk vetenskap, Örebro universitet

Nadja Fredriksen, seniorrådgivare Folkälsa, Nordens Välfärdscenter

Eva Landegren Tedgård, PhD, barnpsykolog, familjeterapeut, Lund

Ulrika Hagekull, specialistsjuksköterska Rosenlunds Barnhälsovårdsteam, Stockholm

Moderatorer
Jenny Rangmar, forskare, PhD i psykologi 
Sofia Rydh, koordinator, kommunikatör, FAS-föreningen och Malmö/Lunds universitet

Fler föreläsare presenteras löpande under våren. 

Läs mer om de bekräftade föreläsarna här >> 

Programmet innefattar bland annat teman som fosterutveckling, alkohol och andra drogers påverkan på den växande hjärnan samt psykosociala konsekvenser för barn och föräldrar i ett livstidsperspektiv. 

Fokus FAS ger ett exklusivt tillfälle för de som deltar på plats i Malmö att utbyta erfarenheter och knyta kontakter med några av de främsta forskarna och klinikerna inom fältet. Med på konferensen finns också deltagare som har personlig erfarenhet av att leva med fosterskador av alkohol eller droger, eller har någon med FASD i familjen. 

Läs mer om programmet här >> 

Konferensen är kostnadsfri och uppdelad på två dagar. 

Dag 1 Under den första dagen belyses fosterskador av alkohol och droger ur ett brett perspektiv, med teman som fostrets och fosterhjärnans utveckling samt alkohol- och drogskador i ett livstidsperspektiv. Pågående svenska forskningsprojekt och fallbeskrivningar presenteras. För- och eftermiddagsfika samt lunch ingår. Första dagen sänds också digitalt.

Dag 2  Andra dagen riktar sig endast till läkare och psykologer och är bara öppen för deltagande på plats. Dagen ger bland annat introduktion och praktiska övningar i diagnosmetoden “4-digit code”.  Metoden används för att diagnosticera alkoholrelaterade fosterskador, FAS/FASD, på Skandinaviens enda resurscentrum för barn med prenatal alkohol- eller drogexponering vid Sørlandet Sykehus, Arendal, Norge. För att vara med under dag 2 krävs att man deltagit fysiskt under dag 1 eller har deltagit på föregående Fokus FAS konferenser alternativt har grundläggande förkunskaper i ämnet sedan tidigare.

Middag ingår
dag 1 för de deltagare som är med båda dagarna. Antalet platser för att delta på plats i Malmö är begränsat, först till kvarn gäller. 

Anmälan är bindande
men kan överlåtas. Vid utebliven fysisk närvaro debiteras konferensavgift med 1500 kr. Anmälan för att delta på plats kan ej bytas mot digital medverkan.

Tidigare Fokus FAS konferenser genomfördes 9-10 februari i Göteborg samt 14 november 2023 i Stockholm. En rapport från första Fokus FAS finns att läsa här.

Läs mer om FAS >>

Om konferensen

Fokus FAS är Sverige enda nationella konferens om fosterskador orsakade av alkohol. Konferensen erbjuder ett unikt tillfälle att fördjupa kunskapen om fosterskador av alkohol i ett livstidsperspektiv och att känna igen, utreda och diagnosticera fetala alkoholspektrumstörningar, FASD.

Konferensen är kostnadsfri och riktar sig i första hand till läkare, psykologer och andra som är kliniskt verksamma inom hälso- och sjukvård för barn. Även du som arbetar inom närliggande professioner kan ha stort utbyte av denna konferens och är välkommen att anmäla dig.

Konferensprogrammet planeras just nu för fullt och kommer bland annat innehålla föreläsningar om alkoholrelaterade fosterskador ur medicinska och neuropsykologiska perspektiv och fallbeskrivningar.

Konferensen hålls i Malmö och dag 1 sänds även digitalt. 

Anmälan är bindande men kan överlåtas. Utebliven fysisk närvaro som inte meddelats på förhand debiteras med en konferensavgift på 1500 kr. 

Arrangör